top of page

Waarom zijn de prijzen van sommige activiteiten, alsook het inschrijvingsgeld, dit jaar verhoogd?

Jammer genoeg wordt het leven steeds duurder en duurder. Dat is ook voor ons zo. Wij hechten veel belang aan lage vraagprijzen voor alle activiteiten en evenementen, vergelijk gerust eens! Toch moeten we onze prijzen nu wat verhogen, anders zou dit ons financiële moeilijkheden bezorgen.

Onlangs werd vanuit Chiro Nationaal het inschrijvingsgeld per kind verhoogd. Dit wil dus zeggen dat ons inschrijvingsgeld van 25 euro (vorig jaar) naar 30 euro stijgt. Toch zijn we nog steeds de goedkoopste chiro van het hele gewest! Verder hebben we ook positief nieuws: vanaf dit jaar is er een ‘sociaal tarief’. Gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben, kunnen bij ons een beroep doen op dit tarief. De inschrijving bedraagt dan slechts 15 euro voor het hele chirojaar. Wil je graag beroep doen op dit sociaal tarief? Contacteer dan gerust de groepsleiding, we bekijken dan samen of je aan de voorwaarden voldoet!

Waarom geven wij chiro van 14 u. tot 16.30 u.?

Naar traditie geven wij bijna elke zondag chiro, dit is steeds van 14 u. tot 16.30 u. Dat komt voor de leiding goed uit. Aangezien er velen onder ons nog studeren, moet er een groot deel ’s avonds nog vertrekken naar kot. Sommigen hebben nog wat werk of moeten tijdig slapen. Daarom is het dus goed dat we stoppen met de activiteiten om 16.30 u., daarna ruimen wij nog op tot 17 u. - 17.30 u.

We geven ook al mee dat we besloten om minder chiro te geven tijdens de zomervakantie. Dit omwille van de vele reizen van zowel leiding als leden. Daardoor is er vaak een povere opkomst op die zondagen. Dit jaar geven we dus enkel chiro tot aan de daguitstap naar de Gavers begin juli. In augustus is er het grote bivak en de chirozondagen starten opnieuw in september.

Waarom kiezen wij niet voor Whatsapp en Messenger als communicatiekanalen?

Duidelijke en tijdige communicatie vormt geen vanzelfsprekendheid binnen de chiro... daar zijn wij ons als leiding dan ook van bewust :-). We proberen hier zo goed mogelijk aan te werken! Wat het net zo lastig maakt, zijn de verschillende communicatiekanalen. We moeten jullie op de hoogte houden via onze site, e-mail en facebook. Vaak komen daar dan ook nog eens briefjes of flyers bij op zondag aan de poort. Phieuw, een hele boterham! De mensen die verantwoordelijk zijn voor deze kanalen, verschillen voor elk medium (en daar hebben we dan ook onze praktische redenen voor). Dit vergt dus onderling veel afstemmingswerk. Een extra kanaal zou nog meer moeilijkheden met zich meebrengen, daarom kiezen wij ervoor om geen Whatsapp- of Messenger-groep op te starten.

Waarom worden sommige activiteiten (startdag, christus koning, ...) plots in een nieuw jasje gestoken?

Een frisse wind laten waaien door de chiro lijkt een goede zaak! Aan sommige tradities houden wij graag vast, maar soms is vernieuwing ook goed. Steeds hetzelfde concept behouden zorgt voor verveling, zowel voor de leden als voor de leiding. Zo werd vorig jaar startdag in een nieuw jasje gestoken, we hopen op die manier meer kinderen warm te maken voor de chiro.

Daarnaast gingen we opnieuw aan de slag met het planten van bomen op Christus Koning in samenwerking met Natuurpunt. Een heel aantal jaar geleden (toen de dino’s nog spraken en de huidige leiding nog lid was), deden we dit ook al. De voorbije aantal jaren gingen we naar het park van Breivelde om er een groot spel te spelen, maar dit werd een beetje saai. We beslisten dus om ons te engageren voor het goede doel en zo ons boompje bij te dragen voor een beter klimaat! (We think that Christ might approve of this activity ;-) ).

Waarom doen wij geen Halloweentocht meer?

Wie al even bij onze chirowerking is aangesloten, weet dat wij een aantal jaar geleden samen met de volleybal de welbekende Halloweentocht organiseerden. Een aantal jaar terug besliste de volleybal om de tocht stop te zetten. Het is echter niet uitgesloten dat er ooit misschien opnieuw een Halloweentocht zal plaatsvinden :-). Het is nog niet voor dit jaar, want we zijn die periode druk bezig met de verhuis van de tent naar ons gloednieuw Chirolokaal en het organiseren van de dropping!

Waarom kiezen wij voor een uitgebreide bezoekdag op kamp?

Wij vinden het als leiding erg belangrijk dat de ouders ook het ‘kampgevoel’ kunnen ervaren. Dit lukt het best via onze uitgebreide bezoekdag. Zo kunnen jullie ons terrein, de kampwerking en het kampgevoel dan ook verder ontdekken. Via onze barbecue proberen we het zo een aangenaam mogelijke dag te maken voor zowel de leden als de ouders. Het is een traditie die verbintenis schept tussen ouder, leiding en leden.

Onze bezoekdag ziet er typisch als volgt uit: aankomst + bbq, toneeltjes, foto’s, sluitingsformatie met uitdelen opnaaier, start nakamp (voor aspi’s en leiding).

Over het opvoeren van de toneeltjes is er al menig discussie gevoerd. Echter, wij hebben als leidingsploeg beslist om de toneeltjes nog steeds te laten doorgaan. De kinderen zijn vaak erg trots op wat ze hebben gemaakt en tonen dit dan ook graag aan hun ouders. We proberen het de komende jaren wel zo verstaanbaar mogelijk te houden :-). Indien jullie vroeger moeten vertrekken op bezoekdag, dan is dat jammer maar begrijpelijk. Laat dit even weten aan de leiding. Zo kunnen we grote blunders op het toneel voorkomen en het personage tijdig vervangen!

Waarom is het kamp gewoonlijk van 1-8 augustus (mits kleine variatie in de periode)?

Deze periode is al jaren ‘DE kampperiode’ en is nog steeds de traditie. Hier zijn verschillende redenen voor. Allereerst is het voorspelbaar voor ouders en leden wanneer we nu net op kamp vertrekken. Hoewel dit soms enige dagen afwijkt (door beschikbaarheid van kampgronden), is dit meestal wel dezelfde periode. Zo kunnen jullie andere reizen, uitstapjes, ... plannen voor de rest van de zomer.

Daarnaast, is het niet mogelijk voor de leiding om het kamp later te laten plaatsvinden. Dit is namelijk de periode van de herexamens. Enkele onfortuinlijke leiders en leidsters lopen het risico hierdoor niet te kunnen meegaan op kamp. Dat lijkt ons geen verantwoordelijk idee... :-). Het kamp één of twee weken vroeger plannen is ook niet mogelijk. Dit is namelijk een periode dat heel wat andere jeugdbewegingen op kamp gaan en dat er dus minder kampplaatsen beschikbaar zijn. Dit zou kunnen resulteren in duurdere en minder kwalitatieve kampterreinen. We behouden dus nog graag een aantal jaar dezelfde kampperiode!

Wat neem ik best mee op kamp?

We merken als leiding dat ouders en leden vaak niet zo goed weten welk materiaal ze best aankopen voor chirokamp en weekends. Hoewel dit soms resulteert in grappige situaties, is het misschien goed voor de portemonnee en het comfort van de kids om dat te voorkomen. We zijn bezig met het opstellen van een Bivak-gids die jullie kan helpen om het juiste materiaal te voorzien. Materiaal dat goed is en langdurig meegaat, levert zowel financieel als milieu-gebonden voordeel op!

Q&A1
Q&A2
Q&A3
Q&A4
Q&A5
Q&A6
Q&A7
Q&A8
bottom of page